Gumminipplar & Kombinipplar

GUMMINIPPLAR & KOMBINIPPLAR - Används som övergångstätning mellan olika rördimensioner.

GUMMINIPPLAR & KOMBINIPPLAR - Används som övergångstätning mellan olika rördimensioner.