Dropp

7024_1_812.tif

Product data

Product code 7113996
Flow rate 0,2 liter/sekund
Material Plast (PP)
Name Ø32 anslutning
Other

Droppskål för små vattenmängder. Används vid otäta ventiler, kyl- och frysgondoler med automatisk avfrostning och vid luftkonditioneringsanläggningar. Ej för golvmontage.