Mellanstycke för djupa utlopp

deeper gully side 300.tif

Product data

Product code 7133618PR
Flow rate + 0,4 l/sek
Outlet djupa utlopp
Other

Purusrännan 300.

Storköksrännan.