​BLS Industries förvärvar Trio Perfekta

Pressmeddelanden | 2016-01-04
  • ​BLS Industries förvärvar Trio Perfekta
    ​BLS Industries förvärvar Trio Perfekta

Vi är glada över att förvärvet är genomfört. Hela processen har gått smidigt tack vare att såväl Cejn som BLS Industries är likartade bolag; informell och pragmatisk företagskultur kombinerat med starka varumärken som ger god lönsamhet och bra finansiell styrka, säger BLS Industries koncernchef Henry Gustavsson.

MILJÖSKÄL
En av de drivande faktorerna bakom affären är miljöskäl. Trio Perfektas produktionslinje för förkromning av kopparrör baseras på 3-värt krom, vilket betyder att vi på sikt kan ställa om hela vår produktion av förkromat till en process med liten miljöpåverkan. Det stämmer väl in på våra idéer om hållbart företagande i alla led säger Henry Gustavsson.

SYNERGIFAKTORER INOM FÖRSÄLJNING
Ett annat motiv bakom förvärvet är försäljningssynergier. BLS Industries internationella organisation för försäljning och distribution passar på många sätt bra ihop med Trios produktportfölj med förkromade kopparrör, kopplingar, blandarfästen, vattenutkastare, ventiler, etc. Exporten av Trios produkter bör kunna öka på ganska kort tid, bl a till Danmark, Finland och Norge.

…OCH SÅ DE EKONOMISKA MÅLEN
Med Trioförvärvet blir omsättningstakten i BLS Industries ca 600 miljoner kronor, varav Trio står för 10 procent, och i det sammanhanget ska nämnas att BLS styrelse klart uttalat att 1 miljard är en önskvärd omsättning inom några år. Den expansionen kommer att ske dels genom ytterligare förvärv, dels genom ytterligare tillväxt speciellt inom produktsegmentet designgolvbrunnar, det senare ett tillväxtområde i hela Europa, inom VVS, just nu.

BLS räknar också med positiva ekonomiska bidrag från Trioaffären. Exporttillväxt och andra synergier bör kunna dubbla Trio Perfektas marginal från nuvarande nivå kring 5 procent till upp mot BLS nivå kring 9-10 procent.

BLS Industries AB är en av Skandinaviens ledande aktörer inom tillverkning av sanitetsprodukter för badrum och kök med varumärkena Purus, Jafo, Unidrain och Purus Joti. Företaget är familjeägt med lång tradition. Verksamheten inriktas på fyra produktområden: golvbrunnar, inomhusavlopp, rostfri sanitet samt rostfri inredning. Idag arbetar ca 250 medarbetare i koncernen och omsättningstakten är drygt 500 MSEK, före förvärvet av Trio Perfekta .

-