Det är godkänt med väggnära golvbrunnar

Blogginlägg | 2016-08-22
  • Det är godkänt med väggnära golvbrunnar
    Det är godkänt med väggnära golvbrunnar

VIKTIGT ATT INSTALLATÖREN KÄNNER TILL BRANSCHREGLERNA
Det är inte ovanligt att både konsumenter och proffs ifrågasätter om det verkligen är godkänt med väggnära brunnar. Svaret är ja, det är godkänt. Med väggnära menas att brunnen är godkänd att montera från 200 mm intill vägg. Sedan 2008 finns det branschregler för väggnära brunnar och det är viktigt att installatören är informerad om dessa regler för att allt ska gå rätt till. Endast brunnar som är testade och godkända med specifikt tätskikt får användas nära vägg. Purus Line och Corner är testade och certifierade tillsammans med flera typer av marknadens tätskikt. Klicka här för att se godkända kombinationer av tätskikt och väggnära golvbrunn.

PURUS DESIGNBRUNNAR FINNS MED OLIKA UTLOPPSHUS
Purus presenterade sin första Line och Cornerbrunn redan 2006 och har idag huvuddelen av marknadens tätskikt som är godkända, både vätskebaserade och foliebaserade. Precis som våra traditionella golvbrunnar har våra designbrunnar en klämring som gör anslutningen till tätskiktet säkert och förhindrar läckage. Du kan få en snygg och säker brunn oavsett om du har trä- eller betongbjälklag. Designbrunnarna finns med olika storlekar på utloppshus, längder och anslutningsdimensioner. Och för att göra det ännu enklare levereras våra designbrunnar komplett med monteringskit för både trä och betong.

-