Diskret golvbrunn utan synliga kanter

Nyheter | 2016-12-16
  • Diskret golvbrunn utan synliga kanter
    Diskret golvbrunn utan synliga kanter

LYFT HELHETSINTRYCKET I DITT BADRUM
Med en designbrunn lagd intill väggen blir det enkelt att skapa fall åt ett håll. Det ger en jämn och plan golvyta där du slipper stå på brunnen när du duschar. Med Purus Line Premium Tile Insert kan du dessutom välja samma klinker i brunnen som på resten av golvet, vilket höjer helhetsintrycket i ditt badrum.

FÖRDELAR MED ATT VÄLJA PURUS LINE PREMIUM

  • Utan synliga kanter vid brunnen.
  • Du kan välja stora klinkerplattor på golvet.
  • Samma säkra funktioner som våra traditionella golvbrunnar.
  • Du slipper stå på brunnen när du duschar.


GODKÄNT MED VÄGGNÄRA BRUNNAR

Det är inte ovanligt att både konsumenter och proffs ifrågasätter om det verkligen är godkänt med väggnära brunnar. Svaret är ja, det är godkänt. Med väggnära menas att brunnen är godkänd att montera från 200 mm intill vägg. Sedan 2008 finns det branschregler för väggnära brunnar och det är viktigt att installatören är informerad om dessa regler för att allt ska gå rätt till.

-