Måste jag byta golvbrunn när jag renoverar badrummet?

Lådor och hurtsar | 2017-05-16
  • Måste jag byta golvbrunn när jag renoverar badrummet?
    Måste jag byta golvbrunn när jag renoverar badrummet?

GOLVBRUNNEN, EN VIKTIG DETALJ I BADRUMMET
Golvbrunnen är en viktig detalj som bör finnas med i badrumsplaneringen redan från början. När det är dags för en ny golvbrunn är möjligheterna många. Designen kan vara avlångfyrkantig eller trekantig och du kan välja mellan material i plastrostfritt stål eller gjutjärn. Låt golvbrunnen bli en snygg detalj, låt den smälta in med övrig inredning och höj helhetsintrycket i ditt badrum. Och viktigast av allt, anlita alltid en yrkesman vid installation av en golvbrunn.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU VÄLJER GOLVBRUNN
Det finns en del saker som kan vara värt att tänka igenom innan du väljer golvbrunn. Exempelvis är det bra att veta vilken typ av utrymme och golv du ska installera golvbrunnen i samt vilken diameter du har på det anslutande röret. Höjden mellan färdigt golv och anslutningspunkten samt vilken typ av bjälklag du har är också viktigt att tänka på innan du gör ditt val. Läs mer om det här.

JA, GOLVBRUNNAR ÄLDRE ÄN 1990 SKA ALLTID BYTAS VID RENOVERING
1990 kom en ny golvbrunnsstandard (gällande branschegler) som kräver att golvbrunnar tillverkade före 1990 års standard skall bytas vid renovering av våtrumsgolv. Detta utbyteskrav beror inte på själva golvbrunnens funktion för avledning av vatten eller golvbrunnsmaterialet, kravet beror på standardens krav på anslutning mot golvets tätskikt.

Tillvägagångssättet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar ändrades 1990 då blev de bland annat anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. Fungerande, befintliga golvbrunnar med bevarad klämringsfunktion eller oskadat membranfläns, som är typgodkända efter 1990, kan behållas vid renovering. Alla golvbrunnar som är felaktiga på något sätt ska alltid bytas ut mot en nyare modell.

-