Ny VD och Koncernchef i Purus AB

Pressmeddelanden | 2011-06-16
  • Ny VD och Koncernchef i Purus AB
    Ny VD och Koncernchef i Purus AB
  • Ny VD och Koncernchef i Purus AB
    Ny VD och Koncernchef i Purus AB

Göran Lundin började i Sjöbo Bruk 1989 som ekonomichef och lämnar nu bolaget som koncernchef och VD. Under Görans tid har Puruskoncernens omsättning gått från 24 miljoner till 500 miljoner, en fantastisk utveckling.

Purus har tre tillverkningsenheter i Sverige samt etablerade försäljningsbolag i Danmark, Norge, Finland, England och Ryssland. Lars Spånberg är ensam ägare till Puruskoncernen som idag har en mycket stark finansiell position vilket möjliggör en fortsatt stark utveckling.

Företaget vill rikta ett stort tack till Göran för hans utmärkta arbete, särskilt för de företagsförvärv som skett till Puruskoncernen. Göran Lundins avgång sker med största samförstånd med bolaget och vi önskar honom lycka till i framtiden.

Styrelsen för Puruskoncernen vill i framtiden ha en större internationell organisk tillväxt och har utsett Peter L. Clausen till ny VD och koncernchef. Peter har arbetat i koncernen som VD för Unidrain sedan företaget kom in som dotterbolag. Peter är 51 år och VD i Unidrain sedan 2002, innan dess var han VD på Intra i Danmark och tjänstgjorde också som koncern- och marknadsutvecklingsdirektör, fem år i England och två år i Tyskland.

Styrelsen är övertygad om att Peter har den kompetens och erfarenhet som krävs för att nå Purus mål i framtiden och hälsar Peter hjärtligt välkommen.

Vid eventuella frågor kontakta gärna Peter L Clausen, VD och koncernchef.

Telefon: 010-4144905
plc@purus.se  

-