Purus Oy får ny General Manager

Företagsnyheter | 2013-11-22

Thomas Granberg blir ny GM för Purus Oy i Finland från och med den 18 november 2013.

Thomas Granberg efterträder tidigare VD John Forsman. Thomas har sedan 2009 arbetat som Area Director för NewLiner Suomi Oy och har en merkantil bakgrund samt en omfattande erfarenhet av försäljningsledning.

Denna organisatoriska förändring är ett av flera steg som tas för att göra Purus Oy mer försäljningsorienterat och utnyttja potentialen som finns på den finska marknaden.