Purus renodlar mellan varumärken och operativa enheter

Pressmeddelanden | 2015-04-10

Inom Puruskoncernen har man beslutat sig för att renodla när det gäller varumärkesnamn och namn på operativa enheter.

Det betyder att de välkända och vittspridda golvbrunnarna, toastolarna och förkromade kopparrören även i fortsättningen kommer att säljas under namnen Purus, Jafo, Unidrain och Joti. Däremot kommer de industriella enheterna, t ex fabriker och logistikenheter att gå under namnet BLS Industries.

Från centralt håll vill vi supporta våra marknadsorganisationer och varumärken på ett professionellt och rättvist sätt och inte favorisera den ene framför den andre. Vi ska konkurrera stenhårt ute på de lokala marknaderna, men bakom kulisserna så samarbetar vi när det gäller produktutveckling, produktion, logistik och liknande.

Vår koncern är uppbyggd av ett 10-tal mindre och medelstora enheter och vi är väldigt beroende av att de enskilda bolagen har starka ledare och motiverad personal och BLS Industries är en viktig pusselbit i att lyckas på både gamla och nya marknader.

Organisationsnumret kvarstår oförändrat.

Första gången BLS Industries dyker upp på allmän plats blir nu i april i Odense, Danmark. Där kommer Purus och Unidrain att samsas under paraplynamnet BLS Industries.

För frågor kring BLS Industries går det bra att kontakta Purus kommunikationsavdelning.

-