Purus stämmer Biltema för intrång i mönsterskydd

Pressmeddelanden | 2012-09-12

Purus har till tingsrätten i Helsingborg lämnat in en stämningsansökan mot Biltema för intrång enligt mönsterskyddslagen. Purus gör gällande att Biltema kopierat dess automatiska klämring som i Purus golvbrunnar används för anslutning av våtrumstätskikt. Biltemas kopia är identisk med Purus produkt och ger samma helhetsintryck som den skyddade, kända och särpräglade formgivningen.

Purus uppmärksammade Biltema om intrånget redan för över ett år sedan, men Biltema har valt att bortse från det, varför Purus sett sig nödgad att gå till domstol.

En vattenskada i ett våtrum kan bli mycket dyrbar. Purus har tillsammans med branschorganisationer arbetat för en kvalitetssäkring av både produkter och installation, och ser med oro på att icke testade och certifierade produkter tar sig in på marknaden, speciellt då de kan förknippas med och förstöra Purus rykte.

-