Purus utser ny VD

Pressmeddelanden | 2012-05-11
  • Purus utser ny VD
    Purus utser ny VD
  • Purus utser ny VD
    Purus utser ny VD

PURUS VD LÄMNAR OCH STYRELSEN HAR UTSETT NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Purus styrelse har kommit överens med bolagets tidigare koncernchef och verkställande direktör, Peter L. Clausen, om att han lämnar bolaget med omedelbar verkan. 

VD och styrelse har haft olika uppfattning om vad som krävs i form av ledarskap och tydlighet för hur bolaget ska drivas och utvecklas. 

För att stärka företaget och uppnå befintlig långsiktig strategi har styrelsen valt att utse ny VD. Henry Gustavsson har från och med den 6 maj utsetts till tillförordnad VD. Henry är civilingenjör med lång erfarenhet av företagsledning och har även mycket god branscherfarenhet som leverantör till VVS-branschen. Henry har bland annat varit VD för radiatortillverkaren Thermopanel i Helsingborg samt därefter VD i holdingbolaget Agora. Han innehar även flera styrelseuppdrag idag.

För ytterligare information, vänligen kontakta Rebecka Spånberg, Purus AB via telefon 010-41 44 900 eller via e-mail res@purus.se.

-