Purus utvecklar sin internationella närvaro

För att öka utvecklingen av den internationella närvaron på den expansiva sanitetsmarknaden har Purus anställt John Lidén som ny Export Manager.

Företagsnyheter | 2014-01-23

I Sverige och Skandinavien är Purus marknadsledare och har de senaste åren expanderat genom förvärv. För att öka utvecklingen av den internationella närvaron på den expansiva sanitetsmarknaden har Purus anställt John Lidén som ny Export Manager.

Purus fyra produktområden är golvbrunnar och – rännor, inomhusavlopp och installation, sanitetsprodukter i rostfritt stål samt inredningsprodukter i rostfritt stål.

Purus vill behålla en organisk tillväxt genom etablering på nya geografiska marknader och genom en ständig produktutveckling.

- För våra internationella kunder är det en kvalitets- och konkurrensfördel att vi tillverkar alla våra produkter från grunden i Sverige. Detta har bidragit till att vi har vunnit större ordrar i länder som exempelvis Ryssland, säger John Lidén, Export Manager på Purus.

Det finns även en stor potential att utveckla exporten, framförallt till de nära EU-grannarna Tyskland, Polen och Nederländerna. Purus produkter har många tekniska fördelar som ger ett bra utgångsläge.

- Vi har en omfattande marknad med cirka 150 kunder i de länder där vi inte har egna dotterbolag. Vi satsar som ett första steg på att sälja mer till våra befintliga kunder och gå vidare med att lägga grunden för en fortsatt expansion, säger John Lidén.

  • MyNewsDesk John Lidén ny Export Manager på Purus