​Rebecka Spånberg tar rollen som CEO för BLS Industries

Pressmeddelanden | 2016-11-22
  • ​Rebecka Spånberg tar rollen som CEO för BLS Industries
    ​Rebecka Spånberg tar rollen som CEO för BLS Industries

REBECKA SPÅNBERG TAR ÖVER ROLLEN SOM CEO FÖR BLS INDUSTRIES
Rebecka tillträder rollen som CEO för BLS Industries från och med dagens datum. Rebecka Spånberg är civilingenjör och har arbetat i koncernen sedan 2010 och har en bred insikt om koncernen sett från olika perspektiv, t ex personal, produktutveckling, produktion och de olika varumärkenas strategiska läge nu och vad som krävs framöver. Det är viktiga kunskaper som är nödvändiga för att navigera rätt i framtiden säger styrelseordförande Henry Gustavsson.

CHRISTER TÅNNANDER LÄMNAR BLS INDUSTRIES
Beroende på divergerande åsikter mellan Christer Tånnander och koncernstyrelsen gällande koncernens nuläge och framtida inriktning, har överenskommelse träffats om att bolaget och Christer Tånnander går skilda vägar.

Frågor besvaras av styrelseordförande Henry Gustavsson, 0708-15 69 62.

BLS Industries AB är en av Skandinaviens ledande aktörer inom tillverkning av sanitetsprodukter för badrum och kök med varumärkena Purus, Jafo, Unidrain, Purus Joti och Trio Perfekta. Företaget är familjeägt med lång industritradition. Verksamheten inriktas på fyra produktområden: golvbrunnar, inomhusavlopp, rostfri sanitet samt rostfri inredning. Idag arbetar ca 280 medarbetare i koncernen och omsättningen ligger på dryga halvmiljarden.

-