Rörande Anticimex rapport om att småhus är skadade för miljoner

Blogginlägg | 2014-06-18
  • Rörande Anticimex rapport om att småhus är skadade för miljoner
    Rörande Anticimex rapport om att småhus är skadade för miljoner
  • Rörande Anticimex rapport om att småhus är skadade för miljoner
    Rörande Anticimex rapport om att småhus är skadade för miljoner

Med anledning av att Anticimex idag rapporterar att många slarvar vid renovering av våtutrymmen och att detta orsakar skador för miljoner, påminner vi på Purus att man alltid ska anlita en fackman när man renoverar sitt våtutrymme och installerar en golvbrunn. Byggreglerna säger numera att du även måste byta golvbrunn när du renoverar badrumsgolvet. Försäkringsbolagen kräver att det utförs av en fackman. Anledningen är att många skador beror på dåliga gamla brunnar och bristfälliga installationer.

Purus golvbrunnar är typgodkända och i vissa fall CE-märkta. De är också godkända för anslutning till olika typer av tätskikt enligt GVK´s och BKR´s branschregler. Våra golvbrunnar kan installeras i både betong- och träbjälklag och kan anslutas till de flesta tätskikt/golvbeläggningar; plastmatta, klinker och massagolv.

Men idag är brunnen inte enbart en brunn som är dold i golvet utan även ett designelement som gör mycket på helheten i badrummet. Man behöver inte längre stå på brunnen i duschen utan kan istället placera brunnen i hörnet eller längs väggen. Kanske som en avdelare mellan duschen och resten av badrummet. Se mer på www.purusline.se

-