Så växer framtidens golvbrunn fram

Blogginlägg | 2016-11-30
  • Så växer framtidens golvbrunn fram
    Så växer framtidens golvbrunn fram

ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET
Purus har över 50 års erfarenhet av tillverkning av golvbrunnar. Den långa erfarenheten kombinerat med modern formgivning har lett till utvecklingen av Purus designbrunnar. 
Designbrunnarna är eleganta och vackra, samtidigt som de uppfyller kraven på funktion, säkerhet och design. Brunnarna skapar också en personlig helhet som gör att du trivs ännu bättre i ditt badrum.

SÅ VÄXER FRAMTIDENS GOLVBRUNN FRAM
Med en egen design- och utvecklingsavdelning och ett eget testlabb har vi full kontroll över vår produktutveckling. Vi kan vara innovativa och öppna för nya idéer, utan att göra avkall på brunnarnas kvalitet och säkerhet.

På vår konstruktionsavdelning tar de första skisserna form. Skisserna flyttas sedan över till datorn där det görs beräkningar på hållfasthet och vattenflöden. Därefter tas den första prototypen fram och testas grundligt i vårt eget labb.

Här kan du läsa mer om funktion, material och design på våra designbrunnar.

-