Se golvbrunnen som en nästan osynlig del i badrummet

Nyheter | 2017-02-24
  • Se golvbrunnen som en nästan osynlig del i badrummet
    Se golvbrunnen som en nästan osynlig del i badrummet

FLYTTA FOKUS FRÅN GOLVBRUNNEN TILL GOLVET
För att trivas i sitt badrum bör man göra smarta val med lång hållbarhet. Låt golvbrunnen bli ett av de första valen, den används ju trots allt varje dag och har oftast en central plats i våra badrum. Tack vare smart design kan man lyfta utseendet på vilket badrum som helst och flytta fokus från golvbrunnen till golvet.

GOLVBRUNNAR MED PÅLITLIG TEKNIK, KVALITET OCH FUNKTION
Våra designbrunnar Purus Line Premium och Purus Square är två golvbrunnar med Tile Insert-lösning som gör det möjligt att lägga samma klinker i brunnen som på resten av badrumsgolvet. Dessa brunnar ligger i topp både vad gäller funktion och design och skapar en diskret lösning som gör att brunnen inte syns. Tekniken, kvaliteten och funktionen är precis lika pålitlig som i våra tidigare golvbrunnar.

KLINKERRAM MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER - PURUS SQUARE TILE INSERT
Med en smidig installation och en beprövad, säker konstruktion är Square Tile Insert ett bra val när det är dags för en ny golvbrunn eller vid renovering av befintlig. Square Tile Insert består av tre delar; klinkerlåda, hårsil och klinkerram och är i rostfritt stål. Ramens låga kanter gör den mindre synlig ovanifrån vilket skapar en känsla av att brunnen är ett med golvet. Formatet 150x150 mm passar alla Purus brunnar med Ø150 mm. Det finns även anvisningar i innerramen för att kunna ansluta ett 40 mm utloppsrör från ett badkar.

FLEXIBEL, INNOVATIV OCH NÄSTAN OSYNLIG – PURUS LINE PREMIUM
Purus Line Premium är en linjär golvbrunn nära väggen som gör det möjligt att lägga fall åt ett håll, vilket ger en jämn och plan golvyta som gör att man slipper stå på brunnen när man duschar. Det blir både funktionellt och snyggt utan att behöva skära i plattorna för att få bra fall mot brunnen samtidigt som det blir möjligt att välja ett större format än 10x10 cm. Tekniken och funktionen är densamma som i våra övriga designbrunnar Purus Line och Purus Corner.

-