Undvik snedmonterade brunnar - Lösningen heter Nordsjön

Pressmeddelanden | 2016-03-21
  • Undvik snedmonterade brunnar - Lösningen heter Nordsjön
    Undvik snedmonterade brunnar - Lösningen heter Nordsjön

ETT MONTAGESTÖD SOM SÄKERSTÄLLER EN STABIL INFÄSTNING AV BRUNNEN
Tycker du att det känns svårt att montera och gjuta din golvbrunn vågrätt? Purus har tagit fram en lösning på det problemet. Lösningen heter Nordsjön, ett montagestöd som säkerställer en stabil infästning av brunnen i betongbjälklag.

Montagestödet gör det enkelt att justera brunnen stegvis i höjdled och ser till att brunnen säkerställs i vågrätt läge. Det är tillverkat i ABS-plast, vilket ger bra hållfasthet även vid låga temperaturer och det passar Purus plastbrunnar med sildimension Ø150 mm.

Nordsjön kommer visas i vår monter A06:17 på Nordbygg, säljstart under 2016.

-