Designbrunnar

Ditt personliga val

Du ska trivas i badrummet. Platsen där du både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan förändra något vi tar för givet. Tekniken, kvaliteten och funktionen är precis lika pålitlig som i våra tidigare golvbrunnar med smart design som ger större plats för din personliga stil. Placera golvbrunnen utifrån dina egna behov. Purus designbrunnar ger unika möjligheter för ökad trivsel.

Purus Line

Purus Corner

Purus Square


Purus designbrunnar - Ett enkelt och tryggt val

Måste det vara så att golvbrunnen är rund och placerad mitt på golvet? En brunn är en brunn och dess huvuduppgift kommer alltid att vara att avleda vattnet på säkrast möjliga sätt. Purus Line och Corner kan du placera intill väggen vilket ger fler möjligheter vid valet av klinker, till exempel större storlek på plattorna. Välj vår Premium Tile Insert lösning om du vill ha en diskret och flexibel golvbrunn utan synliga kanter som gör det möjligt att matcha klinkern i resten av badrummet. Under ytan på Purus Line och Corner hittar du en modern brunn av traditionell modell med en klämring av rostfritt stål för högsta möjliga säkerhet. Inga komplicerade konstruktioner, med flera delar, utan en beprövad konstruktion som uppdaterats efter dagens behov och krav. Ett enkelt och tryggt val.

Läs mer om Funktion & Material här.


Det är godkänt med väggnära golvbrunnar

Sedan 2008 finns det branschregler för väggnära golvbrunnar och det är viktigt att installatören är informerad om dessa regler för att allt ska gå rätt till. Endast golvbrunnar som är testade och godkända med specifikt tätskikt får användas nära vägg. Purus Line och Corner är testade och certifierade tillsammans med flera typer av marknadens tätskikt.

Klicka här för att se godkända kombinationer av tätskikt och väggnära golvbrunn.

Precis som våra traditionella golvbrunnar har våra designgolvbrunnar en klämring som gör anslutningen till tätskiktet säkert och förhindrar läckage. Våra designgolvbrunnar finns med olika storlekar på utloppshus, längder och anslutningsdimensioner. Purus Line och Corner går att montera i både trä- och betongbjälklag.