Gipsavskiljare & Sandfång

Gipsavskiljare & Sandfång är utformade för att stoppa deponering av ämnen såsom gips/sand som spolas ut genom utloppet och blockerar avloppsrör. Produkterna placeras vanligtvis i anslutning med rostfria arbetsbänkar och tvättrännor. Fasta partiklar separeras från vatten och leds tillbaka och stannar i botten på hinken/behållaren.