Luftningsventiler

Hög flödeskapacitet och brett temperaturområde är krav som är viktiga vid val av luftningsventil. Sortimentet har ventiler både för sekundärluftning och luftning ovan tak då och isoler- och skyddshuv används. Samtliga luftningsventiler är typgodkända enligt EN12380.