Purusplattor

PURUSPLATTAN

I träbjälklag monteras golvbrunn så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan golvbrunn, underlag, tätskikt eller golvbeläggning. För att golvbrunnen enligt branschreglerna för Säker Vatteninstallation ska anses vara korrekt monterad ska den vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättnings-hjälpmedel som anges av tillverkaren. I träbjälklag ska alltså Purusplattan användas.